RSS Feed

Ny väg förbi stationshuset

0

April 22, 2018 by Stinsen

I samband med att järnvägsövergången närmast Balundstorp ska stängas byggs det nu en ny väg mellan Balundstorp och järnvägsövergången Magasinsgatan. Vägen kommer att gå förbi stationshuset och Ferrox godsmagasin.

Bygget är redan påbörjat, som du kan se på bilderna. Alla grannhusen till nya vägen undersöks nu för att se hur mycket det vibrerar under tiden byggnationen pågår. Dessutom undersöks husen när det gäller sprickor i fundament, väggar och tak. Även skick på skorstenar och eldstäder, som exempelvis kakelugnar kollas.

Efter avslutad byggnation kommer samma undersökningar att göras en gång till, och sedan jämförs resultaten.

För stationshuset var det perfekt tajming med alla dessa kollar, eftersom vi ändå gärna ville ta reda på i vilket skick kakelugnen och skorstenen på stationens huvudbyggnad är.
Börje och Christian från Sotarn i Bergslagen kom fram till att kakelugnen behöver tätas. Den är otätt på baksidan. Skorstenen ser bra ut, och hur det är med anslutningen till kakelugnen kommer vi att kunna testa när kakelugnen är lagad.

Det är i alla fall fantastiskt bra att vi kommer att kunna använda vårt vita underverk på nästan 3 meters höjd efter alla nödvändiga åtgärder, och det är mycket glädjande nyheter!


0 comments »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Företag i stationshuset

Arkiv

Sök